СЕПАРАТОРИ СЪС СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПОЛИМЕРНА ИЗОЛАЦИЯ И ВЪНШЕН ТИП

Сепараторите със средно напрежение и с полимерна изолация и с външен тип се произвеждат с предпазители  и с предпазно заземяване. Проектирано и предвидено е те  да функционират в мрежи със средно напрежение до  36 кВ. Произвеждат се в съответствие с стандарта на  Турския Институт за стандартизация (TSE) и в съответствие със спецификациите на Турското акционерно дружество за разпределение на електрическа енергия (TEDAŞ). Сепараторите са трифазни. По желание могат да се произведат и като еднофазни и като двуполюсни.

 

Cепараторите се използуват за разделяне на преносните (комуникационните) линии при ремонт и ревизия на определени участъци на мрежите със средно напрежение. По този начин линията става по лесно забележима. Разделителният механизъм може да се достави с ръчно или с автоматично управление.