M -am născut  la data de 15/05/1953 ȋn  Karaman –Ayrancı .

Copilăria mi-am petrecut-o  ȋn Konya– Eregli. Clasele primare le-am absolvit La Şcoala Generală Sumer, clasele gimnaziale la Liceul Eregli. În anul 1967 ȋmpreună cu părinţii mei ne-am mutat ȋn İstanbul. Sunt absolvent al Liceului Mecidiyekoy iar ȋn anul 1974 am absolvit studiile universitare la Universitatea Tehnică İstanbul , Facultatea de İnginerie Mecanică, profilul Mecanică. Experienţa ȋn muncă  mi-am căpătat-o lucrȋnd de-a lungul anilor ȋn perioadele de vacanţă. În anul 1969 m-am angajat  ca muncitor la Fabrica de Medicamente  Mustafa Nevzat . Clipele trăite , petrecute şi experienţa căpătată  la locul de munca  m-au format şi călăuzit  paşii spre realizarea ȋn viitor.

În ultimul an de facultate m-am căsătorit.

Primul meu loc de  muncă ca inginer mecanic  a fost la Fabrica de Ciment din Balıkesir. În anul 1974 ȋn urma unei exprimări a  Directorului General cu privire la imposibilitatea  promovării mele ȋn funcţie ,5 luni mai tȋrziu  de nevoie a trebuit să ımi ȋndeplinesc serviciul militar obligatoriu  (mă simt răspunzator să aduc la cunoştiinţă că nu sunt de acord cu  săvȋrşirea  neregulilor la locul de muncă ). După mulţi ani am ajuns la concluzia că fostului Director General ȋi  datorez  recunostiinţă .                  

Dacă ȋn timp nu aş fi observat toate aceste lucruri , nu aş fi reuşit ȋn viaţă. După satisfacerea stagiului militar obligatoriu  m-am angajat ca inginer operator la İndustria de Maşini İmbat .Primul nostru  copil ,Tolga s-a născut cȋnd eu eram ȋncă ȋn  armată, bineȋnţeles că cu această ocazie şi responsabilităţile mele  faţă de familie  au crescut .

Un an mai tȋrziu m-am angajat  ca Şef Asamblări la Turnătoria de Fontă Turcia (TDDF).  După doi ani şi jumătate  m-am  angajat  ca  Director la Fabrica de Componente Piese de Metal şi İndustria de Maşini (Taç Madeni Eşya ve Makina Sanayi Fabrikası). În anul 1979 aveam doar 26 de ani. Mărturisesc că tinereţea şi lipsa experienţei  m-au forţat mult. Cine ştie poate că norocul a fost de partea mea ca ȋn 2 ani să capăt o experienţă echivalentă cu cea a uneia de 10 ani .

În acelaşi an s-a născut şi fiica noastră Ayşe iar bucuria noastră s-a dublat.

După doi ani ,ȋn anul 1978 am preluat conducerea atelierului ȋnfiinţat de noi.  Am hotărȋt ca numărul asociaţilor să fie de 5 persoane şi să  poarte denumirea de ELOPAR.  Atelierul  a colaborat cu Turnătoria de Fontă Turcia (TDDF) a fabricat piese bachelită  şi efectuat operaţiuni de asamblare de cabluri .

În aceelaşi timp deţineam  şi alte subcontracte cu firme. După şase luni , am fost invitat să profesez ȋn cadrul Turnătoriei de Fontă Turcia (TDDF). Am renunţat la atelier pentru a accepta propunerea oferită de Turnătoria de Fontă Turcia (TDDF) . După finalizarea misiunii deoarece nu am mai putut obţine aprobări şi pentru alte proiecte şi ȋn urma unei alte oferte survenită din partea firmei ENKA  am fost nevoit să ȋmi transfer activitatea la aceasta firmă.

ENKA pentru mine la ȋnceput a reprezentat depunerea unui  efort uriaş . Motivul l-a constituit atȋt poziţia de Manager Operaţiuni şi Întreţinere ȋn străinătate cȋt şi lipsa de cunoştiinţă a limbii străine. Vreau să vă spun că numai prin perseverenţă şi responsabilitate poţi reuşi ȋn viaţă. Oriunde m-am angajat am declarat că sunt proprietarul unui atelier. De-a lungul vieţii mele m-am străduit să fiu deschis şi onest. În acest mod mi-am modelat şi copiii şi angajaţii .

În anul 1990 am preluat conducerea firmei ELOPAR: ȋn această perioadă numărul asociaţilor scăzuse la două persoane. Cȋnd asociatul şi prietenul de doisprezece ani mi-a adus la cunoştiinţă faptul că doreşte să se retragă din activitate, atunci am fost nevoit să  preiau afacerea alături de prietena  de o viaţă şi ȋn acelaşi timp colegă de muncă.

Visul ingineriei ȋl purtam ȋncă din clasele gimnaziale iar visul unui atelier se ȋnfiripase ȋncă din perioada studenţiei. Visul fabricii a evoluat după ce firma a devenit o afacere de familie.

Mărturisesc că nu ne-am imaginat ca ELOPAR  să ajungă la un punct aşa de  departe . Scopul nostru nu constă ȋn majorarea profitului ,el constă  ȋn realizarea corectă a operaţiunilor solicitate , mulţumirea clientului şi efectuarea de noi afaceri ȋn domeniu.

Am ȋnvăţat că banii se cȋştigă de abia după acumularea experienţei . Respectul pentru  meserie  ne-a deschis uşile spre străinatate. La cerinţele clientilor noştri am hotărȋt să promovăm  şi să producem şi ȋn străinătate. Astăzi , prin poziţia ocupată  ne permitem să producem ȋn opt state ale lumii.

Dar pe această cale  doresc  să subliniez faptul că reuşita se datorează  şi perseverenţei angajaţilor noştrii.

De asemenea doresc să adresez mulţumirile şi stima mea tuturor angajaţilor noştri care care ne-au sprijit şi susţinut tot timpul ,fără diferenţiere de zi ,noapte  sau vacanţă .

De asemenea doresc să transmit mulţumiri atȋt soţiei cȋt şi copiilor mei care au fost alături de mine şi m-au susţinut  ȋn perioadele grele.   

La final ,doresc să vă transmit că orice vis de realizare  ȋşi are un ȋnceput ,dar  condiţia esenţială constă ȋn  dăruire , stimă şi respect  reciproc. 

Sunt fericit că am alături de mine familia şi angajaţii mei. Această fericire o datorez  respectului, ȋnţelegerii,toleranţei şi răbdării reciproce . 

Cu stimă şi respect ,

Mehmet Sandal -  Fondator “ Elopar “

Preşedintele Consiliului de  Administraţie