• 1978 – Година на създаване, производство на части SMC + BMC
 • 1985 – Производство на оборудване за произвеждане на автомобилни кабелни комплекти. Първа доставка в Delphi.
 • 1989 – Производство на оборудване за изпитания на автомобилните кабелни комплекти.
 • 1994 – Първи износ на оборудване за изпитания на автоьобилни кабелни комплекти.
 • 1996 – Производство на прекъсвачи и гръмоотводи (parafudr) за ниско и средно напрежение. Първа доставка за Yazaki (Язаки).
 • 1997 – Сертификат ISO 9001. Производство на кука-S.
 • 1999 – Производство на маса (стенд) за изпитания на автомобилни кабелни комплекти за първи път.
 • 2000 - Създаване на «ЕЛОПАР» в България.
 • 2004 – Създаване на «ЕЛОПАР» в Полша.
 • 2005 - Създаване на «ЕЛОПАР» в Румъния. Първа доставка на Siemens
 • 2007 – Производство на оборудване Lean
 • 2008 – Сертификат ISO 16949
 • 2011 – Конвейерно производство. Технически персонал в Индия.
 • 2012 - Създаване на «ЕЛОПАР» в Русия.
 • 2014 - Създаване на «ЕЛОПАР» в Мароко.
 • 2016 - Създаване на «ЕЛОПАР» в Тунис.
 • 2018 - Създаване на «ЕЛОПАР» в Сърбия.