FORMULARZ HR


Imię *
Nazwisko *
Miejsce urodzenia *
Data urodzenia *
Adres e-mail *
Obywatelstwo *
Płeć *
Stosunek do obowiązkowej służby wosjkowej *
Stan cywilny *
Numer telefonu *
Adres zamieszkania *
Wykształcenie
Nazwa szkoły Realizowany kierunek
Szkoła podstawowa *
Gimnazjum *
Szkoła średnia
Lisans
Studia drugiego stopnia
Znajomość języków obcych
Czytanie Pisanie Mówienie Gdzie się nauczyłeś
Angielski
Niemiecki
Inny
Nazwa programu lub aplikacji
Czy pracowałeś wcześniej w jakiejś instytucji bądź organizacji?
Nazwa miejsca pracy Numer telefonu Pełniona funkcja i tytuł Okres pracy Powód przerwania pracy
Referencja
Referencja2
Jeżeli jest coś, co chciałbyś dodać, to możesz to dopisać
Twój tekst