МЕТАЛНО-ОКСИДЕН ГРЪМООТВОД С ПОЛИМЕРНА ОБВИВКА

Атмосферните събития и ударите вследствие на отваряне и затваряне в системата предизвикват прекомерно напрежение в електрическите мрежи. Гръмоотводите ЕЛОПАР са предназначени за защита на разпределителните трансформатори, на двигателите, на строителната техника и на кабелите със средно напрежение по най-добър начин от пренапрежение.

 

 

 

 

 

 

Предимства на полимерните гръмотводи Елопар:

- С ниско ниво на защита взривозащитени

- Защита от далечно растояние С високо енергиен входен капацитет

- Устойчиви на стареене със стабилна харектеристика

- С полимерна защита Устойчиви на замърсяване

- С безопасна инсталация (монтаж)  не изисква поддръжка

- Подкрепа с повишена якост Лесно се използуват

- Теч-растоянието е повече от  25 мм/кВ - Лек

 

 

Структура и режим на работа ;

Металните оксидни гръмоотводи не съдържат скоков диапазон. Съдържат метално-оксидни блокове, разположени в запечатан вид в полимерна обвивка.  Тези блокове се характеризират с променливо съпротивление. Това означава, че при увеличаване на напрежението те стават проводими. При преходните пренапрежения токът преминава през гръмотводите и по този начин защитава гореспоменатите устройства и кабели. Тези гръмоотводи, освен че имат много добра механична якост притежават и много добра диелектрична гладкост по всички повърхности. Освен това, даже при много тежки експлоатационни условия, те имат много добра трайност срещу замърсяването причинено от атмосферните условия.  С цел най-добро изпълнение на съответните функции, полимерните гръмоотводи ЕЛОПАР се произвеждат в съответствие със стандарт  TS EN 60099-4 (IEC 60099-4). Изпитанията по отношение на типовете  са проведени в лаборатория с висока мощност  ICMET CRAIOVA. Гръмоотводът е преминал успешно през всички изпитания.

- Гръмоотводите трябва да бъдат установени възможно най-близо до устройството, което трябва да бъде защитено.

- Заземяването на гръмоотвода трябва да има същата основа като на заземителната