МЕТАЛНО-ОКСИДЕН ГРЪМООТВОД С ПОРЦЕЛАНОВА ОБВИВКА

Атмосферните събития и ударите, вследствие на отваряне и затваряне в системата предизвикват прекомерно напрежение в електрическите мрежи. Гръмоотводите ЕЛОПАР са предназначени за защита на разпределителните трансформатори, на двигателите, на строителната техника и на кабелите със средно напрежение по най-добър начин от пренапрежение.

 

Метално-оксидните гръмотводи Елопар са:

- С ниско ниво на защита - С високо енергиен входен капацитет

- със защита от далечно растояниесъс стабилна харектеристика

- Устойчиви  на стареенеУстойчиви на замърсяване

- С порцеланова защитане изискват поддръжка

- С безопасна инсталация (монтаж)Лесно се използуват

Теч-растоянието е повече от  25 мм/кВ Подкрепа с висока якост

Структура и режим на работа ;

Металните оксидни гръмоотводи не съдържат скоков диапазон. Съдържат метално-оксидни блокове разположени един върху друг в запечатан вид в полимерна обвивка.  Тези блокове се характеризират с променливо съпротивление.Това означава, че при увеличаване на напрежението те стават проводими. При преходните пренапрежения токът преминава през гръмотводите и по този начин защитава гореспоменатите устройства и кабели. Тези гръмоотводи, освен че имат много добра механична якост, притежават и много добра диелектрична гладкост по всички повърхности. Освен това, даже при много тежки експлоатационни условия, те имат много добра трайност срещу замърсяването, причинено от атмосферните условия.  С цел най-добро изпълнение на съответните функции, метално-оксидните гръмоотводи ЕЛОПАР с порцеланова обвивка се произвеждат в съответствие със стандарт  TS EN 60099-4 (IEC 60099-4). Изпитанията по отношение на типовете  са проведени  в лаборатория с висока мощност  ICMET CRAIOVA. Гръмоотводът е преминал успешно през всички изпитания.

- Гръмоотводите трябва да бъдат установени възможно най-близо до устройството, което трябва да бъде защитено.

- Заземяването на гръмоотвода трябва да има същата основа като на заземителната система.