РАЗДЕЛИТЕЛИ (СЕПАРАТОРИ) НА ГРЪМООТВОДИТЕ

Прекъснатата функция на гръмоотвода води до късо съединение в системата. Ако не се използува сепаратор на гръмоотвода, това води до отваряне на прекъсвача на късото съединение, вследствие на което се прекъсва енергията в системата. Сепараторът на гръмоотвода прекъсва заземителната му връзка  и по този начин предотвратява прекъсването на електрозахранването. Ако сепараторът на гръмотвода е в действие, с други думи ако заземителната връзка е прекъсната, то това значи, че гръмотводът е загубил своята функция и че същият трябва да бъде заменен.

Структура и режим на работа ;

В случай, че гръмоотводът не функционира, тогава сепараторът реагира бързо на преминаващия през него поток. Върху устойчивостта в сепаратора настъпва спадане на напрежението и в съществуващия малък вътрешен отвор посредством  дъгата, капсулата се пропуква и след това  заземителната връзка на гръмотвода се прекъсва.