СЕПАРАТОРИ СЪС СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ, С ПОРЦЕЛАНОВА ИЗОЛАЦИЯ, ВЪНШЕН ТИП

Сепараторите със средно напрежение и с порцеланова изолация и с външен тип се произвеждат с предпазители и с предпазно  заземяване. Проектирано и предвидено е те  да функционират в мрежи със средно напрежение до  36 кВ. Произвеждат се в съответствие с стандарт TS EN62271-102. Притежават сертификат на Турския Институт за стандартизация (TSE) и съответствуват на спецификациите на Турското акционерно дружество за разпределение на електрическа енергия (TEDAŞ). Сепараторите са трифазни. По желание могат да се произведат и като еднофазни и като двуполюсни. Изпитанията по отношение на типовете  са проведени  в лаборатория с висока мощност  ICMET CRAIOVA. Сепараторът е преминал успешно през всички изпитания.

Cепараторите се използуват за разделяне на преносните линии при ремонт и ревизия на определени участъци на мрежите със средно напрежение. По този начин линията става по лесно забележима. Разделителният механизъм може да се достави с ръчно или с автоматично управление.