СЕПАРАТОРИ СЪС СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ, ВЪТРЕШЕН ТИП

Сепараторите със средно напрежение, вътрешен тип се произвеждат нормално, с предпазители, със заземителен предпазител и със заземяване. Проектирано и предвидено е те да функционират в мрежи със средно напрежение до 36 кВ. Произвеждат се в съответствие със спецификациите на Турското акционерно дружество за разпределение на електрическа енергия (TEDAŞ). Сепараторите са трифазни. По желание могат да се произведат и като еднофазни и като двуполюсни. 

Cепараторите се използуват за разделяне на преносните линии при ремонт и ревизия на определени участъци на мрежите със средно напрежение. По този начин линията става по лесно забележима. Разделителният механизъм може да се достави с ръчно или с автоматично управление.