ТОВАРЕН СЕПАРАТОР С ПРЕДПАЗИТЕЛ / ТОВАРЕН СЕПАРАТОР

Сепараторите Елопар са  изключително полезни устройства, които притежават две различни свойства за рязане в една и съща фаза, компактни, внезапно отварящи и затварящи се устройства. При използуване върху панелите се прави икономия от място. Товарните сепаратори с предпазители и без предпазители се произвеждат в съответствие със стандарти TS EN 60947-3, IEC 60947-3, клас AC 22 B и притежават сертификати на Турския институт за стандартизация (TSE). Посредством тези свои свойства, заедно със системи AC-DC, те могат да бъдат използувани безопасно в двигателните вериги. Изпитанията по отношение на типовете са проведени в лаборатория с висока мощност ICMET CRAIOVA. Сепараторът е преминал успешно през всички изпитания.

Свойства на товарните сепаратори с предпазители ЕЛОПАР :

- Висок капацитет на рязане,

- Висока електрическа и механична здравина,

- Две точки на рязане за всяка фаза,

- Бързо отваряне-затваряне, независимо от ръчното действие.

- Малък размер,

- Обвивка, изработена от непроницаем термореактивен материал, устойчив на огън и топлина,
-
възможност за затваряне-прекъсване от задната или от предната страна на таблото,
-
Възможност за корекция в съответствие с дълбочината на таблото,

- Заключващо свойство,

- С помощта на опашката на шейната възможност за виждане дали е в отворено-затворено положение,

- Медно отверствие в съответствие с ампеража,

- Свойство за снижаване до минимум на преходните съпротивления и енергийни загуби при контактите