КОМПОЗИТЕН СИЛИКОНОВ РЕМЪК И ИЗОЛАТОРИ ЗА РАЗТЯГАНЕ

Композитните силиконови изолатори марка ЕЛОПАР са изработени от силиконов каучук. Металните закрепващи елементи на изолатора са изработени от ковано желязо. Ядрото на изолатора е изработено от подсилен стъклопласт. Силиконовата дебелина върху ядрото на изолатора е 3 см, силиконовата дебелина върху металните позиции е повече от 5 мм. Композитните силиконови изолатори марка ЕЛОПАР са произведени в съответствие със стандартите IEC 61109 и IEC 62217. Същевременно съответствуват и на спецификацията на Турското акционерно дружество за разпределение на електрическа енергия (TEDAŞ)-MYD/2009-055. Всички изпитания (тестове) на изолаторите са извършени в акредитираната международна лаборатория  EGU-HV Laboratory a.s в Република Чехословакия. Изолаторите са преминали успешно през всички изпитания.

 

 

 

 

 

Предимства:

- Устойчивост срещу шокове.
-
Притежава високи електрически стойности.
-
Не се влияе от много студеното и много топлото време и от ултравиолетовите слънчеви лъчи.
- Няма риск от напукване и счупване .
-
Разполага с водоотблъскващо свойство.
-
Не е тежък и благодарение на това лесно се монтира и лесно се транспортира.
- Дълготраен е, не изисква поддръжка.