СЕПАРАТОР С ИЗОЛАЦИЯ И С ПРЕДПАЗИТЕЛ

Силиконовите изолаторни сепаратори, външен тип, със средно напрежение се произвеждат с предпазители  и с предпазително  заземяване. Проектирани са за работа в мрежи със средно напрежение до 36 кВ. Произвеждат се в съответствие със стандартите на Турския институт за стандартизация (TSE) и в съответствие със спецификациите на Турското акционерно дружество за разпределение на електрическа енергия (TEDAŞ). Сепараторите са трифазни. По желание могат да се произведат и като еднофазни и като двуполюсни. .

Cепараторите се използуват за разделяне на преносните  линии при ремонт и ревизия на определени участъци на мрежите със средно напрежение.По този начин линията става по лесно забележима. Разделителният механизъм може да се достави с ръчно или с автоматично управление.