Rozłącznik z bezpiecznikiem / Rozłącznik

Rozłączniki marki Elopar są niezwykle przydatnymi urządzeniami, wyposażonymi w funkcje kompaktową, nagłego włączania i wyłączania oraz podwójnego odcięcia w trybie jednofazowym. Rozłączniki przyczyniają się również do oszczędzania energii w miejscach, w których są stosowane. Zgodnie z treścią standardów TS EN 60947-3, IEC 60947-3, zarówno rozłączniki z bezpiecznikiem jak i te bez bezpieczników produkowane są zgodnie z wymogami klasy AC 22 B i są opatrzone dokumentacją TSE Dzięki swoim właściwościom rozłączniki te mogą być bezpiecznie stosowane w systemach AC-DC oraz w obwodach silnikowych.
Wszystkie badanie testowe urządzenia zostały przeprowadzone w Laboratorium Wysokiego Zasilania ICMET CRAIOVA i zakończyły się pozytywnie.

Właściwości rozłączników z bezpiecznikami oraz bez bezpieczników marki ELOPAR:
- Wysoka wydajność odcinania dopływu energii,
- Wysoka odporność mechaniczna oraz elektryczna,
- Możliwość odcinania dopływu energii w dwóch różnych miejscach dla każdej fazy,
- Szybka czynność włączania i wyłączania bez konieczności używania dłoni,
- Małe wymiary,
- Korpus wykonany ze szczelnych materiałów termoutwardzalnych odpornych na ogień i wysoką temperaturę,
- Możliwość włączania-odcinania dopływu energii zarówno z przedniej jak i tylniej części panelu,
- Możliwość dostosowania do głębokości panelu,
- Funkcja blokowania,
- Dzięki antence znajdującej się na łożysku można zobaczyć czy urządzenie jest włączone czy wyłączone, - Ilość miedzi proporcjonalna do amperażu,

- Przedział miedzowy zgodny z amperażem,
- Właściwości minimalizujące opór przejściowy w kontaktach oraz straty energertczne.