ISO 9001 / IATF 16949 / ISO 45001 / ISO 14001

 

Faaliyet alanlarında dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Elopar’ın kurulu bulunan entegre yönetim sistemi çerçevesinde.

 

Bilgi birikimini, yeteneklerini ve teknolojiyi kullanarak;

 

●   Etkin yönetim, iletişim ve eğitim ile bilinçlendirilen çalışanlarının, tedarikçilerinin katılımı ile kalite / çevre / enerji / İSG yönetim sistemlerinin sürekliliği sağlamak.

●   Sürekli iyileştirmenin; kalitenin, sevkiyatın, hizmetin ve maliyetin önemli koşulu kabul ederek kalite / çevre / enerji / İSG yönetim sistemlerinin her aşamasında gözden geçirmek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme sağlamak.

●   Tedarikçi, müşteri ve iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlar ile etik kurallar çerçevesinde işbirliğinde bulunmak.

●   Belirlenmiş entegre yönetim sistemleri hedeflerine süreç yaklaşımı ile ulaşmak.

●   Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması.

●   Tüm çalışanlarımız ve ilişkide bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın danışma ve katılımı ile çevre bilincinin artırılması.

●   İklim değişiklerine karşı duyarlı, sorumlu olduğu ve yürürlülükte  olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji / İklim Değişikliği / İSG mevzuat ve diğer şartlara uymak.

●   Faaliyetlerimiz esnasında iş kazalarına, meslek hastalıklarına, çevreye, doğaya zarar verebilecek, enerji kaynaklarının tükenmesine neden olabilecek durumları analiz ederek riskleri en aza indirmek.

●   Müşteri beklentileri ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlar ile Çevre / Kalite / Enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak