Fabrikamızda gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerinde çevresel süreçlerimiz yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alınıyor olup, sürdürülebilir gelişme için kirliliğin önlenmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması esas amacımız olarak belirlenmiştir.

Yürüttüğümüz tüm süreçlerde, yerel mevzuatlar, uluslararası standartlar ve müşterilerimize ait özel standartlar da göz önüne alınmakta olup, bu standartların belirlediği tüm çevresel şartların gerekliliklerini yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamak için sürekli gelişimi ve mevcut en iyi teknolojilerin (MET) kullanımını desteklemekteyiz.

Geçmişteki ve gelecekteki yatırımlarında çevresel etkilerin değerlendirilmesi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğu Çevre İzin belgeleri bulunmaktadır. Çevre Yönetim Biriminde görev alan Çevre Mühendisleri tarafından yasal süreçlerin takibi ve uygulanması ile çevre süreçlerindeki beyan ve raporlama yükümlülüklerimiz yönetilmektedir. Tesisimiz ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi çalışmaları tamamlanmış belgelendirme sürecine girilmiştir. 

Çevre performanslarımızın iyileştirilmesi ve ölçülmesi kapsamında;
- Çevre izni teyit ölçümü kapsamında 2024 yılı içinde havalandırma bacalarına ait Emisyon teyit ölçümleri yaptırılması
- 2023 yılı tehlikeli ve tehlikesiz atık beyanları MOTAT sistemi üzerinden 2024 Mart ayına kadar yapılması
- 2023 yılına ait piyasaya sürülen ve tedarik edilen ambalaj beyanları 2024 Mart ayına kadar yapılması
- 2024 yılında da  Çevre bilinci eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi
- GEKAP beyanları yapılması
- Fabrika sahası içerisindeki atık kutuları, atık yönetiminin iyileştirilmesi
- 181 TEP değerimizin iyileştirilmesinin sağlanması.