Kablo donanım ve elektrik sektöründe dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Elopar'ın kurulu bulunan kalite yönetim sistemi çerçevesinde;

 

 

Bilgi birikimini, tecrübesini ve teknolojiyi kullanarak,

 

 

 • • Müşteri istek ve beklentilerini karşılamak ve aşmak.
   
 • • Etkin yönetim, iletişim ve eğitim ile bilinçlendirilen çalışanlarının, tedarikçilerinin katılımı ile sürekliliği sağlamak.

 • • Sürekli iyileştirmenin; kalitenin, sevkiyatın, hizmetin ve maliteyin önemli koşulu kabul ederek Kalite Yönetim Sisteminin her aşamasında gözden geçirmek ve bunu sağlamak.

 • • Tedarikçi, müşteri ve iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm kişi ve kurumlar ile etik kurallar çerçevesinde işbirliğinde bulunmak.

 • • Belirlenmiş kalite hedeflerine süreç yaklaşımı ile ulaşmak.

 • • Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması.

 • • Tüm çalışanlarımız ve ilişkide bulunduklarımızın çevre bilincinin artırılması.

 • • İklim değişikliklerine karşı duyarlı, sorumlu olduğu ve yürürlülükte olan T.C. ve uluslararası Çevre / Enerji / İSG mevzuat ve diğer şartlara uymak.

 • • Faaliyetlerimiz esnasında yaralanmalara, meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeli durumları analiz ederek, riskleri en az indirmek.

 • • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlar ile Çevre / Enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak. •  
 •