Faaliyet alanlarında dünyanın en iyi teknolojik sistem üreticilerinden biri olmayı hedefleyen Elopar’ın kurulu bulunan entegre yönetim sistemi çerçevesinde.

 

Bilgi birikimini, yeteneklerini ve teknolojiyi kullanarak;

 

   •  Etkin yönetim, iletişim ve eğitim  ile bilinçlendirilen çalışanlarının, tedarikçilerinin katılımı ile kalite / çevre / enerji / İSG yönetim sistemlerinin sürekliliği sağlamak.

 

   •  Sürekli iyileştirmenin; kalitenin,  sevkiyatın, hizmetin ve maliyetin önemli koşulu kabul ederek kalite / çevre / enerji / İSG yönetim sistemlerinin her aşamasında gözden geçirmek. Yenilebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve sürekli iyileşme sağlamak.

 

   •  Tedarikçi, müşteri ve iş ilişkisinde bulunduğumuz  tüm kişi ve kurumlar ile etik kurallar çerçevesinde işbirliğinde bulunmak.

 

   •  Belirlenmiş entegre yönetim sistemleri hedeflerine süreç yaklaşımı ile ulaşmak.

 

   •  Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması.

 

   •  Tüm çalışanlarımız ve ilişkide bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın çevre bilincinin artırılması.

 

   •  İklim değişiklerine karşı duyarlı, sorumlu olduğu ve yürürlülükte  olan T.C. ve uluslararası çevre / enerji / iklim değişikliği / İSG mevzuat ve diğer şartlara uymak.

 

   •  Faaliyetlerimiz esnasında iş kazalarına, meslek hastalıklarına, çevreye, doğaya zarar verebilecek, enerji kaynaklarının tükenmesine neden olabilecek durumları analiz ederek riskleri en aza indirmek.

 

   •  Müşteri beklentileri ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlar ile çevre / kalite / enerji / İSG faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak.